Wat is de Wettelijke Rente in Nederland? Uitleg, Tarieven en Toepassingen

0
Wat is de Wettelijke Rente in Nederland? Uitleg, Tarieven en Toepassingen
Wat is de Wettelijke Rente in Nederland? Uitleg, Tarieven en Toepassingen

De wettelijke rente is een belangrijk concept in het Nederlandse financiële en juridische systeem. In dit artikel leggen we uit wat de wettelijke rente is, bespreken we de huidige tarieven en kijken we naar hoe het wordt toegepast in verschillende situaties.

Wat is Wettelijke Rente?

Wettelijke rente is de rente die door de wet is vastgesteld als de minimale vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Het wordt toegepast wanneer een schuldenaar in gebreke blijft bij het op tijd voldoen van een betaling. De wettelijke rente is bedoeld om schuldeisers te compenseren voor het verlies dat zij lijden door de vertraging in betaling.

Soorten Wettelijke Rente in Nederland

In Nederland zijn er twee soorten wettelijke rente:

 1. Wettelijke rente voor handelstransacties: Deze rente is van toepassing op zakelijke transacties tussen bedrijven en overheidsinstanties. De rente wordt berekend volgens de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 2. Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: Deze rente is van toepassing op transacties tussen particulieren en op zakelijke transacties waarbij ten minste één partij een consument is. De rente wordt bepaald door de Nederlandse overheid.

Huidige Tarieven van Wettelijke Rente

De tarieven voor wettelijke rente kunnen periodiek worden aangepast. Op het moment van schrijven (maart 2023) zijn de huidige tarieven als volgt:

 1. Wettelijke rente voor handelstransacties: 8% per jaar.
 2. Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: 2% per jaar.

Houd er rekening mee dat deze tarieven kunnen veranderen. Het is belangrijk om altijd de meest recente tarieven te controleren op de officiële website van de Rijksoverheid.

Hoe wordt de Wettelijke Rente Toegepast?

De wettelijke rente wordt toegepast in verschillende situaties, waaronder:

 1. Bij te late betaling van facturen: Als een schuldenaar te laat is met het betalen van een factuur, kan de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag van daadwerkelijke betaling.
 2. Bij schadevergoeding: Wanneer iemand recht heeft op een schadevergoeding en de betaling hiervan wordt vertraagd, kan wettelijke rente in rekening worden gebracht over de periode van vertraging.
 3. Bij contractuele geschillen: Als er in een contract geen specifieke rentevoet is overeengekomen voor het geval van vertraagde betalingen, kan de wettelijke rente worden toegepast.
 4. Bij gerechtelijke uitspraken: Wanneer een rechter een schuldenaar veroordeelt tot het betalen van een geldbedrag aan een schuldeiser, kan de rechter wettelijke rente toewijzen over de periode tussen de uitspraak en de daadwerkelijke betaling.

Berekenen van Wettelijke Rente

Om de wettelijke rente over een openstaand bedrag te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:

Wettelijke rente = (Hoofdsom x Rentepercentage x Aantal dagen vertraging) / 36500

Waarbij:

 • Hoofdsom: Het openstaande bedrag waarover de rente wordt berekend.
 • Rentepercentage: Het toepasselijke wettelijke rentepercentage (handelstransacties of niet-handelstransacties).
 • Aantal dagen vertraging: Het aantal dagen tussen de uiterste betaaldatum en de daadwerkelijke betaling.

Belangrijke Overwegingen bij Wettelijke Rente

Bij het in rekening brengen van wettelijke rente, zijn er enkele belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden:

 1. Aanmaning: Voordat u wettelijke rente in rekening brengt, moet u de schuldenaar eerst een aanmaning sturen waarin u de te late betaling en de wettelijke rente die in rekening wordt gebracht, vermeldt.
 2. Bewijslast: Zorg ervoor dat u over bewijs beschikt om aan te tonen dat de schuldenaar in gebreke is gebleven bij het voldoen van de betalingsverplichting en dat u de wettelijke rente correct heeft berekend.
 3. Incassokosten: Naast wettelijke rente kunnen schuldeisers ook incassokosten in rekening brengen. Deze kosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de hoofdsom.

Conclusie

De wettelijke rente in Nederland is een belangrijk financieel en juridisch concept dat helpt om schuldeisers te compenseren voor vertragingen in betalingen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige tarieven, de toepassing van wettelijke rente in verschillende situaties en de berekeningsmethode om ervoor te zorgen dat u correct handelt in gevallen van te late betalingen.