Wat zijn Incassobureaus?

0
Wat zijn Incassobureaus?
Wat zijn Incassobureaus?

Incassobureaus zijn bedrijven die zich specialiseren in het innen van schulden namens andere bedrijven of individuen. Ze worden meestal ingeschakeld als een schuldeiser er niet in slaagt om een schuld rechtstreeks van een debiteur te innen. Incassobureaus verdienen geld door een vergoeding of een percentage van de geïnde schuld te ontvangen.

Het Incassoproces

Wanneer een schuldeiser een incassobureau inschakelt, doorloopt het bureau doorgaans de volgende stappen:

 1. Communicatie: Het incassobureau neemt contact op met de debiteur, meestal per brief of telefoon, om hen te informeren over de verschuldigde schuld en hen te verzoeken om betaling.
 2. Onderhandeling: Het incassobureau kan met de debiteur onderhandelen over betalingsregelingen, zoals het opstellen van een afbetalingsplan of het aanbieden van een korting op de totale schuld in ruil voor een onmiddellijke betaling.
 3. Juridische stappen: Als de debiteur niet reageert of weigert te betalen, kan het incassobureau juridische stappen ondernemen, zoals het starten van een rechtszaak of het aanvragen van een gerechtelijk bevel om de schuld te innen.

Uw Rechten als Debiteur

Als u te maken krijgt met een incassobureau, is het belangrijk om uw rechten te kennen. In veel landen zijn er wetten en regels die incassopraktijken reguleren om consumenten te beschermen. Enkele van de meest voorkomende rechten zijn:

 1. Informatie over de schuld: Incassobureaus zijn verplicht om u duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken over de schuld die zij proberen te innen, inclusief het bedrag, de naam van de oorspronkelijke schuldeiser en eventuele rente of kosten.
 2. Eerlijke behandeling: Incassobureaus mogen geen bedreigende, beledigende of misleidende taal gebruiken, noch u lastigvallen met constante telefoontjes of brieven.
 3. Bewijs van de schuld: Als u betwist dat u de schuld verschuldigd bent, heeft u het recht om bewijs van de schuld te eisen. Het incassobureau moet dan aantonen dat u de schuld daadwerkelijk verschuldigd bent voordat ze verder kunnen gaan met het incassoproces.
 4. Discretie: Incassobureaus mogen uw schuld niet openbaar maken aan derden, zoals uw werkgever of familieleden, zonder uw toestemming.
 5. Klachtenprocedure: Als u ontevreden bent over de manier waarop een incassobureau met u omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het bureau zelf of bij een relevante toezichthoudende instantie.

Hoe te Reageren op Incassopraktijken

Als u wordt benaderd door een incassobureau, is het belangrijk om kalm en rationeel te blijven. Hier zijn enkele stappen om te overwegen:

 1. Bevestig de schuld: Zorg ervoor dat u de schuld daadwerkelijk verschuldigd bent voordat u akkoord gaat met enige betaling. Vraag om schriftelijke informatie en bewijs van de schuld indien nodig.
 2. Communicatie: Communiceer open en eerlijk met het incassobureau. Leg uw situatie uit en geef aan of u bereid bent om te betalen of een betalingsregeling te treffen.
 3. Onderhandeling: Wees bereid om te onderhandelen met het incassobureau over betalingsvoorwaarden die voor u haalbaar zijn. Dit kan onder meer het spreiden van betalingen over een langere periode of het verkrijgen van een korting op de totale schuld omvatten.
 4. Betalingsbewijs: Zorg ervoor dat u een schriftelijke bevestiging ontvangt van alle gemaakte betalingsafspraken en bewaar kopieën van alle betalingen die u doet.

Conclusie

Incassobureaus spelen een cruciale rol in het terugvorderen van onbetaalde schulden, maar het is belangrijk om uw rechten te kennen en verantwoordelijk te handelen als u te maken krijgt met een incassobureau. Door de juiste stappen te nemen en open te communiceren, kunt u het incassoproces zo soepel mogelijk laten verlopen en uw financiële situatie verbeteren.

Links en meer informatie

Hier zijn enkele nuttige links en bronnen waar u meer informatie kunt vinden over incassobureaus, het incassoproces en uw rechten als debiteur:

 1. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD): https://www.nibud.nl/consumenten/themas/incasso/ Dit is een Nederlandse organisatie die consumenten helpt met informatie en advies over budgettering en persoonlijke financiën, inclusief incassokwesties.
 2. Autoriteit Consument & Markt (ACM): https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/lenen-en-incasseren/incasso De ACM is een onafhankelijke Nederlandse toezichthouder die zich richt op consumentenbescherming. Op hun website vindt u informatie over incassopraktijken en uw rechten als consument.
 3. Incasso Wikipedia-pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Incasso_(geld) Deze Wikipedia-pagina biedt algemene informatie over incasso en de verschillende methoden die worden gebruikt om schulden te innen.
 4. ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/geldzaken/lenen-en-kopen-op-afbetaling/een-incassobureau-wil-geld-van-me ConsuWijzer is een initiatief van de ACM en biedt praktisch advies voor consumenten over hun rechten en plichten, inclusief informatie over hoe om te gaan met incassobureaus.
 5. Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/geld-en-werk/schulden/incassobureau/ Het Juridisch Loket is een Nederlandse organisatie die gratis juridisch advies biedt aan consumenten, inclusief informatie over incassobureaus en het incassoproces.

Houd er rekening mee dat deze bronnen specifiek gericht zijn op Nederlandse consumenten. Als u zich in een ander land bevindt, is het belangrijk om lokale bronnen en regelgeving te raadplegen die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.